Royal Ranger

Image

Stowarzyszenie "Royal Rangers Polska"(w skrócie RRP), jest częścią międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers, która działa od 1962 roku w ponad 80 krajach na całym świecie.

RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa.

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

 

14 szczep rrp Ełk

komendant szczepu:
dh. Paulina Drejer
tel. 660 171 638

Euro Camp 2016 - Polska

Cztery złote ramiona - cztery aspekty wzrostu:
fizyczny, psychiczny (umysłowy), duchowy (relacje z Bogiem), społeczny (relacje z ludźmi)

cztery czerwone ramiona - cztery podstawowe prawdy Biblii i Kościoła:
Zbawienie, Dzieło Ducha Świętego, Uzdrowienie, Powtórne przyjście Chrystusa
osiem niebieskich ramion - Prawo Royal Rangers:

Royal Ranger jest zawsze :
gotowy    - gotowy fizycznie, psychicznie, duchowo, społecznie
czysty      - ciałem, w myślach i mowie
uczciwy    - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie
dzielny     - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki
wierny       - lojalny wobec Kościoła, rodziny, szczepu, przyjaciół
uprzejmy   - miły, grzeczny, troskliwy
posłuszny  - rodzicom, liderom, przełożonym
duchowy   - modli sie, czyta Biblie, głosi Ewangelie

Złota zasada RR: A więc wszystko, co byście chcieli,aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Ewangelia Mateusza 7:12