Współpraca z Food Not Bombs.

Współpraca z Food Not Bombs zaczęła się od 2013 r. jako inicjatywa społeczna.

Misją tego ruchu jest:
- nakarmić głodnych i potrzebujących (cykliczne akcje  niedzielne pod dworcem PKP)
- ratować jedzenie przed zmarnowaniem i przekazać potrzebującym.

Wspólpraca polega na wsparciu logistycznym przygotowania posiłków: udostępnieniu pomieszczeń kuchennych do przygotowania posiłków, przechowywania żywności oraz pomocy w gotowaniu.
W działnia te zaangażowani są członkowie naszego kościoła oraz wolantariusze z Food Not Bombs.