wtorek, 08 maj 2018 10:32

Konferencja Kościół a służba osobom niepełnosprawnym.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 kos.jpgSerdecznie zapraszam Was na konferencję organizowaną przez stowarzyszenie SCHRON we współpracy z naszym Zborem. Myślę że będzie to bardzo pomocne w naszej służbie osobom dotkniętym różnymi niepełnosprawnościami, których Bóg przyprowadza do naszych wspólnot, na nasze nabożeństwa, czy na szkółki.

Mówcy konferencyjni:

Henryk Kufeld. Od 1991r. jest pastorem zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z zespołem Downa. Od ponad dwudziestu lat wraz z żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania. Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”.

 

Anna Zamkowska, dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób z nimi pracujących. Autor 3 książek i ponad 100 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes SChRON.

 

Robert Martyniak – osoba z uszkodzeniem wzroku, jest doradcą w „Zobaczyć Razem” – misji na rzecz ludzi słabowidzących. Doradza w doborze sprzętu optycznego, udziela informacji o ośrodkach prowadzących diagnozę funkcjonalną możliwości wzrokowych, prowadzi doradztwo dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i osób tracących wzrok

 

Andrzej Czermiński jest osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa. Zna niepełnosprawność z własnego doświadczenia jako osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym. Siłę do pokonywania przeszkód czerpie z Bożego Słowa. Pragnieniem jego serca jest zaszczepiać w ludziach wiarę, która niesie nadzieję i wskazywać na miłość, którą oferuje Pan Jezus Chrystus każdemu człowiekowi, a której moc daje siłę do pokonania wszelkich trudności. Ma żonę i synka. Zdobył licencjat z pedagogiki rewalidacyjnej i teologii baptystycznej oraz tytuł magistra z profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

 

Ewa Drzymkowska - mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta SI, trener Biofeedback, prowadzi wczesne wspomaganie i terapię dziećmi z autyzmem

 

Agnieszka Górecka - mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żyrardowie, członek zarządu SChRONu, organizuje obozy dla młodzieży z niepełnosprawnością Schronowisko.

Program konferencji

10.00 – 10.45


Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych
– prezentacja, możliwości służby „SChRON”

10.45 – 11.30

Niepełnosprawność w świetle Biblii - Pastor Henryk Kufeld

11.30 – 11.45

Przerwa

11.45 - 12.30

Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? Prof. Anna Zamkowska

12.30 – 13.10

Zobaczyć razem - Robert Martyniak

13.10- 14.00

Obiad

14.00 – 14.40

Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” - niepełnosprawność ruchowa – mgr Andrzej Czermiński

14.40 – 15.20

Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” - autyzm - mgr Ewa Drzymkowska

15.20– 15.30

Przerwa

15.30 – 16.10

Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” - niepełnosprawność intelektualna i mgr Agnieszka Górecka

16.10- 17.00

Czas wzajemnej inspiracji: co zrobić z tym co usłyszałem? Pomysły jakie się zrodziły w głowach uczestników. Zastosowanie w lokalnych zborach. Wzajemna współpraca w tym ze Stowarzyszeniem SChRON.

   
Czytany 810 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 maj 2018 10:38